Ecografia 4D

L’ecografia 4D (Ecografia Tridimensional en temps real) suposa un dels últims avanços en ecografia. Consisteix en visualitzar en les tres dimensions de l’espai les imatges obtingudes mitjançant la tècnica bidimensional d’Alta Resolució.

Amb aquestes tècniques i sempre que les condicions d’exploració siguen les adequades, podem visualitzar el fetus com si estiguérem en l’interior de l’úter matern i aconseguir imatges del fetus.

¿Per a què serveix l’Ecografia en 4D?

L’Ecografia 2D d’Alta Resolució ens donarà un diagnòstic adequat de les possibles malformacions fetals sense arribar a necessitar 3D.

L’Ecografia 4D pot resultar útil en determinats problemes o anomalies fetals concretes servint de suport al diagnòstic obtingut en la 2D. Pot resultar molt interessant per als pares veure al seu fill/a abans de nàixer. La decisió de fer aquest tipus d’ecografia correspon als pares, sent molt aconsellable comentar-ho amb el ginecòleg que segueix el curs de la gestació

En quin moment de la gestació és convenient realitzar aquest tipus d’Ecografia?

Entre les setmanes 29 i 32 s’obtenen les millors imatges del fetus i és quan es visualitza millor la cara, sempre que les condicions d’exploració siguen favorables (posició fetal, quantitat de líquid amniòtic,…).

és convenient no utilitzar cremes tipus hidratants o anti-estries en la zona abdominal el dia de la prova perquè empitjoren la qualitat de les imatges a obtindre.

IMPORTANT Es recomana realitzar una Ecografia 2D d’Alta Resolució en la setmana 12 i entre les 20-22 setmanes de gestació per a descartar anomalies fetals, degut a que l’Ecografia 4D posseix una utilitat diagnòstica més reduïda.

Amb totes les ecografies de diagnòstic prenatal es lliurarà un CD amb les imatges de l’informe mèdic. Es donarà, a més, una gravació de vídeo en DVD junt amb l’informe escrit en les ecografies 4D, sempre que es sol·licite prèviament.

Telèfon de cita prèvia 952 22 56 91


Voleu més informació? crida’ns al 952 22 56 91 o escriu-nos:

    Nom (requerit)

    email (requerit)

    telèfon (requerit)

    missatge

    Marqueu la casella per confirmar que ha llegit i accepta la Politica de privacitat (requerit)