Fecundació “In Vitro” (FIV)

La Fecundació “in Vitro” és una tècnica de Reproducció Assistida que consisteix en l’extracció dels òvuls i la fecundació dels mateixos en el laboratori amb el semen prèviament capacitat. El procés acaba amb la transferència dels embrions resultants a l’úter. Pot realitzar-se mitjançant dos procediments diferents: la Fecundació In Vitro convencional (FIV) i la Microinjecció espermàtica (ICSI).

Els pacients en els quals esta indicada aquesta tècnica:

 

  • Absència, obstrucció o lesió de les trompes.
  • Disminució del número i mobilitat dels espermatozoides o augment de les seues alteracions morfològiques.
  • Endometriosi.
  • Alteracions de l’ovulació.
  • Fracàs d’altres tractaments.
  • Edat avançada o per a realitzar un Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP).

La Fecundació “in Vitro” comença habitualment amb l’estimulació dels ovaris mitjançant l’ús de medicaments, l’acció dels quals és semblant a la de certes hormones produïdes per la dona.

La finalitat d’aquest tractament és obtindre el desenvolupament de diversos fol·licles, en l’interior dels quals es troben els òvuls. La medicació se l’administrarà la pròpia pacient amb les degudes instruccions per part del ginecòleg.

El procés d’estimulació ovàrica es controla habitualment amb ecografies vaginals que informen del nombre i grandària dels fol·licles en desenvolupament. Aquest procés sol durar uns 10-12 dies, però pot variar en funció de les circumstàncies de cada dona.

Els òvuls s’extrauen mitjançant la punció dels ovaris i aspiració dels fol·licles, guiada per ecografia i per via vaginal. Es realitzarà sota sedació per a evitar molèsties.

Una vegada obtinguts els òvuls, el laboratori haurà de disposar dels espermatozoides procedents de la parella o d’un donant anònim, segons siga el cas. El semen es prepara en el laboratori a fi de seleccionar els espermatozoides més adequats per a la fecundació.

Si es realitza Fecundació In Vitro (FIV), els òvuls i espermatozoides es cultivaran en el laboratori conjuntament en condicions favorables perquè ells s’ajunten com ho farien dins del cos de la dona.

Si es realitza Microinjecció Espermàtica (ICSI), s’injectarà un espermatozoide dins de cada un dels òvuls madurs que s’hagen recuperat.

L’endemà de la FIV o ICSI es determinarà el nombre d’òvuls fecundats i en els dies successius de cultiu es valorarà el nombre i la qualitat dels embrions que continuen el seu desenvolupament.

La transferència embrionària consisteix en el depòsit dels embrions en la cavitat uterina a través de la vagina. Els embrions es transferiran després d’un període de 2 a 3 dies normalment des de la punció. El procediment és absolutament indolor i es realitza sota control ecogràfic.

El nombre màxim d’embrions a transferir serà de tres, per la qual cosa si haguera embrions sobrants de bona qualitat, poden ser criopreservats per a ser utilitzats en posteriors ocasions.

A partir d’aquest moment, la pacient seguirà administrant-se un tractament durant la fase d’espera, guardarà un repòs de 3 dies i es realitzarà el test de gestació als 14 dies de la transferència.