Medicació

Les Tècniques de Reproducció Assistida precisen d’uns medicaments específics per al seu bon desenvolupament. L’objectiu d’aquests medicaments és millorar la quantitat i qualitat dels ovòcits que van a obtindre’s.

Cadascuna de les tècniques precisarà d’unes quantitats concretes de medicació que aniran també determinades per les circumstàncies de cada pacient. Per això caldrà realitzar un estudi previ a l’inici de qualsevol tècnica.

Els medicaments més utilitzats són hormones estimulants de l’ovulació, com comprimits de clomifeno, i les gonadotropines, que són vials injectables de forma subcutània i, per tant, poden ser administrades pel propi pacient de forma còmoda e indolora. Aquestes hormones tenen un efecte exclusiu sobre l’ovari. El control en l’administració d’aquestes hormones serà supervisat pel ginecòleg mitjançant ecografia continuada mentres dure el tractament.

De vegades, després de finalitzada la tècnica, es poden emprar també comprimits d’estrògens i progesterona per a afavorir la implantació.