Miri® Time Lapse

Miri® TL és un incubador amb tecnologia time-lapse incorporada que posseeix unes condicions molt estables i controlades que proporcionen un millor ambient de cultiu per als embrions i a més permet observar la seua evolució sense tenir que manipular-los

Miri® TL forma part d’una generació de sistemes time-lapse què combina a la mateixa vegada una incubadora, un microscopi i una càmera. Es poden capturar imatges sense causar perjuí en l’embrió. Controla la temperatura i el pH de manera contínua i és per això que les condicions de cultiu no es veuen alterades mentre es mostra la morfologia de l’embrió.

Miri® TL compta amb sis càmeres independents d’incubació i cadascuna permet el cultiu individual de 14 embrions, gràcies a això es poden monitorar fins a 84 embrions al mateix temps.

Gràcies a la utilització de Miri® TL es veu millorada la selecció embrionària perquè ofereix més informació de l’embrió i es poden detectar anomalies. Els embrions que compleixen determinats temps de divisió cel·lular i uns canvis morfològics adequats han demostrat tenir entre un 10% i un 15% més de possibilitats d’implantació.


MIRI time lapse
Image