Pacients Internacionals

Si vosté vol informar-se sobre Tractaments de Reproducció Assistida i viu fora d’Espanya pose’s en contacte amb nosaltres i li facilitarem tot l’assessorament que necessite en la nostra clínica.

Necessitem conéixer el seu cas, per la qual cosa li agrairem que ens faça arribar tots els estudis previs realitzats per a poder estudiar-los i així els donarem la informació més detallada possible. Si fóra necessària alguna prova més que no haguera aportat, li la sol·licitarem perquè puga fer-se-la prèvia a la seua visita.

Abans d’iniciar el tractament li recomanem una primera visita o consulta online per a una primera presa de contacte.

Pot sol·licitar una cita amb nosaltres, per a la qual cosa ha de posar-se en contacte via telefònica o correu electrònic per a fixar la data i hora de la mateixa.

Una vegada concertada la cita, el nostre equip mèdic els rebrà per a realitzar la consulta que comença amb la revisió de la seua història clínica, antecedents reproductius i tractaments que s’haja realitzat anteriorment o estiga realitzant en el moment de la visita. Tots els informes i resultats de proves que tinga haurà de portar-los perquè puguen ser adjuntats al seu expedient.

Així mateix, haurà de firmar els corresponents formularis de consentiment i l’autorització de LOPD. Una vegada repassat l’historial clínic, el metge decidirà sobre la necessitat d’una exploració ginecològica. El doctor l’informarà en tot moment sobre la finalitat de cada una de les proves.

És possible, que en alguna ocasió, el metge precise disposar d’algun resultat addicional abans de fixar el tractament. En aquest cas, el tractament definitiu serà concretat en una segona visita.

Una vegada que el metge dispose de tota la informació concretarà el tractament a realitzar, la medicació necessària  i les proves complementàries al tractament. Per a completar el diagnòstic serà necessari valorar també el semen.

En finalitzar la consulta amb el metge, li oferirem un pressupost detallat de les tècniques relatives al tractament que li hagen proposat.

En el nostre centre li oferim totes les tècniques de Reproducció Assistida: Inseminació Artificial Conjugal; Inseminació Artificial amb Donant; Fecundació “in vitro”; Microinjecció Espermàtica (ICSI); Donació d’Ovòcits; Preservació de la Fertilitat (criopreservació de semen i ovòcits); Adopció d’embrions; Biòpsia Testicular; Semen de Donant; Vitrificació i Desvitrificació d’embrions.

En tot cas, intentarem que la seua estada siga el més breu i menys onerosa possible.

Així mateix, li proporcionarem, si així ho prefereix, assessorament sobre allotjament i desplaçaments.