La seua primera visita a IMARA

Sol·licite una primera visita en la nostra clínica. Aquesta serà completament gratuïta.

L’atendrem via telefònica o correu electrònic i li donarem cita amb la major brevetat possible.

Per a la primera consulta haurà d’aportar, si els té, tots els informes mèdics o proves diagnòstiques (analítiques, espermiogrames, etc..) realitzades amb anterioritat per a facilitar el possible diagnòstic.

Si viu fora de Màlaga, li suggerim que ens envie un fax o correu electrònic previ a la seua cita amb els doctors tots els informes que vagen a aportar. D’aquesta manera, podrem suggerir-los altres proves, en el cas que faltaren per a completar l’estudi, i evitem d’aquesta manera viatges innecessaris.

Si viu fora d’Espanya, prèviament a la seua visita li recomanem que ens faça arribar tots els informes i proves realitzades que tinga, per a estudiar el seu cas i si aquests foren prou aclaridors podríem fins i tot indicar-li el tractament d’inici perquè la seua estada a Màlaga siga el més breu i menys onerosa possible. Però si volen visitar-nos per a una primera presa de contacte, recorde igualment que pot enviar-nos tota la documentació per a tindre un coneixement més precís del seu cas.

Una vegada concertada la cita, el nostre equip mèdic el rebrà per a realitzar la consulta que comença amb la revisió de la seua història clínica, antecedents reproductius, i tractaments que s’haja realitzat anteriorment o estiga realitzant en el moment de la visita. Tots els informes i resultats de proves que tinga haurà de dur-los perquè puguen ser adjuntats al seu expedient.

Consulta Reproducción Asistida Málaga

Així mateix, haurà de firmar els corresponents formularis de consentiment i l’autorització de LOPD. Una vegada repassat l’historial clínic, el metge decidirà sobre la necessitat d’una exploració ginecològica. El doctor l’informarà en tot moment sobre la finalitat de cada una de les proves.

És possible, que en alguna ocasió, el metge precise disposar d’algun resultat addicional abans de fixar el tractament. En aquest cas, el tractament definitiu serà concretat en una segona visita.

Una vegada que el metge dispose de tota la informació concretarà el tractament a realitzar, la medicació necessària per al mateix i les proves complementàries al tractament. Per a completar el diagnòstic serà necessari valorar també el semen.

Al finalitzar la consulta amb el metge, li oferirem un pressupost detallat de les tècniques relatives al tractament que li hagen proposat.

Telefone o escriga’ns per a la seua primera cita gratuïta:
Telèfon: 952 22 53 95
Imara@institutomalave.com