Primo Vision. Monitorització d’embrions.

primo-visionlogo

Primo-Vision és un sistema amb tecnologia time-lapse que porta incorporat un sofisticat procediment de captació d’imatges, gràcies al qual podem observar l’evolució dels embrions sense haver de traure’ls de l’incubador per a observar-los i/o manipular-los, la qual cosa millora les seues condicions de cultiu.

A més, la tecnologia time-lapse millora la selecció embrionària, perquè ofereix més informació de l’embrió i es podent detectar anomalies morfològiques i cinètiques que podrien passar desapercebudes. Els embrions que compleixen determinats temps de divisió cel·lular i uns canvis morfològics adequats han demostrat tindre entre un 10 i un 15% més de probabilitats d’implantació.